• Хаплохейр (Хаплохейрус)

    Род:                    Haplocheirus (сръчният) Открит:               2010, Китай Тегло:                 – кг. Дължина:            2 м. Живял преди:      160 млн. години (Горна…

    0

    Хаплохейр (Хаплохейрус)

    Род:                    Haplocheirus (сръчният) Открит:               2010, Китай Тегло:                 - кг. Дължина:            2 м. Живял преди:      160 млн. години (Горна Юра) Класификация: Разред: Гуцеротазови Подразред: Тераподи Инфраразред: Овираптори Надсемейство: Алвареззаври Семейство: - Подмейство: -  Най-древният откриван Алвареззавър и липсващо звено в еволюцията на това птице-подобно надсемейство динозаври. Той е еволюирал успоредно с модерните птици, но няма пряка връзка с тях, както се предполагало преди откриването на Хаплохейрът.  ...