Дейвид Хон за музейните експонати

оригинал...

И ето го – динозавърът! Холотипът на Мегалозавър, първият открит динозавър. Това е оригиналната челюст, която днес ни изглежда като всяка друга челюст на терапод, но когато била открита за първи път предизвикала всеобщо смайване и ужас.

Челюстта сега е изложена в Оксфордския музей. Излагането й е част от набиращата сила тенденция да се излагат важни образци. В момента в Берлин е изложен Археоптерикса, в Китай ИГПП поставя в залите на музея си холотипа на всеки новописан динозавър и те не са единствените. Все повече образци излизат от хранилищата и кабинети на изследователите и се излагат в музеите.

Доста съм раздвоен по въпроса. От едва страна е страхотно, че хората могат да видят важни за науката образци и се надявам да се развълнуват. Да видиш истинският фосил, прави усещането много по-истинско, по-добре е от отливка или реконструкция. От друга

…. и реплика

страна обаче, дори и да е привлекателно за хората, това ще привлече сравнително малко публика, защото обикновено любителите на музеите или не забелязват или не се интересуват дали експонатът е отливка, оригинал или холотип. В такъв случай не си струва рискът да се изложи нещо толкова ценно. То трябва да се пази от крадци, от инциденти, може да бъде повредено от промени във влажността или температурата или дори само от слънчевата светлина и светкавиците на фотоапаратите. Опазването им не е нито лесно, нито евтино, а понякога дори е неизпълнимо.

Всъщност на кантара са известен обществен интерес, но сред много ограничена група хора, срещу увеличен риск за образеца. Очевидно трябва да се предвидят много неща – ако музеят има много впечатляващи образци, той няма нужда да показва нещо изключително, докато можем да разберем желанието на един малък музей с единствен “звезден” образец да го изложи пред публика. Преценката трябва да се прави въз основа на всеки отделен случай, но съм малко разтревожен, за излагането на все повече и повече образци. Аз лично съм заинтересован от това да има хубави фосили в музеите и като цяло съм повече от доволен да видя качествена отливка, защо да рискуване нещо толкова важно като холотипа?

———————————————

източник: “Megalosaurus”, “More on Megalosaurus” David Hone
автор: Дейвид Хон
превод, съкращения, адаптация и заглавие: BGprevod
редакция: Dino Admin

Post Comment