Останки от две групи динозаври са открити в България

Авторите на тази статия не са взели участие в откриването и изследването на фосилите. Ние само съобщаване за тях, позовавайки се на научни статии от уважавани учени, поместени в престижни издания. Реконструкциите, поместени в тази статия, не са на откритите динозаври, а дават най-обща представа как са изглеждали животните от същите семейства.
————————————————

Започваме отново с морето. Понеже голяма част от територията на България в края на късната Креда (преди около 65 милиона години) е представлявала морско дъно, много хора смятаха, че едва ли някога ще бъдат открити останки на динозаври у нас. Динозаврите са сухоземни животни, няма морски динозаври, онези кандидати за езерни чудовища са морски влечуги. И ние бяхме убеден, че тая работа с БГ динозаврите няма да я бъде, защото техни останки най-често се намират в скали с континентален произход. Но фосилите, за които ще говорим в тази статия, са открити сред варовици, отложени в плитко епиконтинентално море*.

Сред варовици с морски произход близо до Червен бряг през 2005 г. е намерена 10-сантиметрова фрагментарна кост (ще рече раздробена и непълна). Тя веднага попада в Националния Прородонаучен музей в София. За изследването й е сформиран е екип от учени от Португалия, Ирландия, България и САЩ. Костта е пропътувала пътя си чак до Португалия, където известният специалист по динозаври, проф. д-р Октавио Матеус, установява, че това е част от раменна кост на динозавър, вероятно теропод, от инфраразред Орнитомимозаври (Ornithomimosauria). И така, на международна конференция в Дъблин през 2008 г. излиза първото  кратко официално съобщение за открити останки от динозавър в България. През 2010 г. е публикувана статия в научното списание Lethaia. Тъй като първата кост е открита в морски варовици от късната Креда, това накарало учените да се загледат по-задълбочено в стари находки със същата възраст, които отдавна лежали в хранилищата на музея. Така се стига и до второ откритие на динозавърски кости – от хадрозаври.

През 1985 г. година в пещера край Червен бряг били открити останки от гръбначни и безгръбначнии фосили. Те обаче отишли в музейното хранилище и дълго време никой не им обърнал внимание… до 2006 г., когато била публикувана първата статия за някои от костите, намерени в пещерата. Това били останки от мозазаври (морски влечуги). Но това далеч не бил краят на откритията. Освен определената без съмнение челюст от гигантското морско влечуго от род Мозазавър, над десетина кости и множество фрагменти от кости оставали загадка. Изследователите подозирали, че става дума за динозаври, но какви точно – не било ясно. Поканили изтъкнатия белгийски специалист по хадрозаврите професор д-р Паскал Годфроа да разгледа костите. Той категорично определил, че по-голямата част от останалите неопределени кости принадлежат на динозаври от семейство Хадрозаври (Hadrosauridae). През лятото на 2010 г. откритието е публикувано в CR Palevol. Фосилите представляват лява бедрена кост, десен голям пищял, проксимална* част от десния малък пищял, кост от стъпалото, втората или третата фаланга от ляв стъпален четвърти пръст, проксимална част от кост от дланта и кости от опашна кост (caudal centrum).

Хадрозаврите са динозаври от разред птицетазови. Били мускулести животни, дълги до 7 метра, с тегло до 3.5 тона. Орнитомимозаврите са известни още като «щраусови динозаври», защото костите им са сходни с тези на съвременните щрауси. Те са от разред гущеротазови и подразред тераподи. Хадрозаврите и Орнитомимозаврите са живели през късната Креда, преди 80-65 млн. години.

Останките от хадрозаври са на млади или поне дребни индивиди. Една от костите – caudal centrum – не е сраснала до край, което сочи, че поне един от тях е бил подрастващ. При младите животни организмът все още расте и се развива. Част от костта е изградена от костни хрущяли, чрез които расте на дължина и ширина. Хрущялната тъкан не се фосилизира, т.е. не се запазва. По степента на „израстване” на костта може да се предположи каква е била възрастта на животното.

Според учените откритите кости от хадрозаври имат сходства с описаните вече видове от родовете Пробактрозавър, Бактрозавър и Телматозавър (сравнително примитивни хадрозаври, които имат доста прилики с игуанодонтите). Не е възможно да се установи останки от колко точно индивида са открити.

Намирането на динозавърски кости сред морски седименти не е никак необичайно. По света има установени много други находки сред морски седименти. Откритието на динозавърски кости сред такива скали не означава непременно, че животните са обитавали близо до мястото, където палеонтолозите са ги намерили. Изолирани динозавърски кости са намирани в литорални и смесени речно-морски седименти. След смъртта си сухоземните животни могат да попаднат в  езеро или блато и да бъдат затрупани с утайки там. Но могат да попаднат и в реки, които да ги отнесат до морето или океана, а там да ги поемат морските течения и  да „преплуват” стотици и хиляди километри преди меките тъкани да се разложат и костите им да попаднат на дъното на басейна, където да бъдат затрупани от морски утайки и да се запазят.

Преди време на майтап предположихме, че единственият ни шанс да открием динозавър в България е някой заблуден Телматозавър да се опита да преплува океана. Телматозаврите принадлежат към същото това семейство Хадрозаври. Т.е. семейството със сигурност го бяхме уцелили :-) . Тъй като останките от българските хадрозаври са изключително фрагментарни, родът и видът им не може да се определи, но защо не и да са роднини на „румънските” Телматозаври?

————————————————————————-

*проксимален – разположен към трупа
*епиконтинентално мореплитко море, простиращо се върху континенталния шелф

————————————————————————-
източници: Списание на българското геологическо дружество, Lethaia, CR Palevol
Автори: Galeto, Tin4e
Коректор: Вальо Велинов
Финална редакция: Dino Admin
————————————————————————-
Част от научните статии и документалните снимки бяха любезно предоставени от  доц. д-р Неда Мочурова-Декова от катедра „Геология и Палеонтология” на Минно Геоложкия Университет, участник в екипа изследователи.
————————————————————————-

Дино Каталог благодари на всички наши потребители и приятели, които помогнаха за събирането на информацията и написването на статията.

2 Comments

Page 1 of 1
  1. [...] Подробна сме описали българските находки в статията Останки от две групи динозаври са открити в България [...]

  2. Rather interesting. :) Дано открият още.

Post Comment