Хаплохейр (Хаплохейрус)

Род:                    Haplocheirus (сръчният)

Открит:               2010, Китай

Тегло:                 – кг.

Дължина:            2 м.

Живял преди:      160 млн. години (Горна Юра)

Класификация:

Разред: Гуцеротазови
Подразред: Тераподи
Инфраразред: Овираптори
Надсемейство: Алвареззаври
Семейство: -
Подмейство: -

 Най-древният откриван Алвареззавър и липсващо звено в еволюцията на това птице-подобно надсемейство динозаври. Той е еволюирал успоредно с модерните птици, но няма пряка връзка с тях, както се предполагало преди откриването на Хаплохейрът.  Живял е поне 15 млн. години преди Архиоптерикса. При Хаплохейрът закърняването на пръстите още не било толкова явно, имал три напълно използваеми пръста, от където идва и името му. Вероятно е бил покрит с примитивни пера. Няма точни данни каква е била диетата му, но можем да предположим, че е бил хищник. Това е един от най-едрите представители на надсемейство Алзареззаври.

Post Comment