2 Comments

Page 1 of 1
  1. Stasz
    Stasz at .

    Той не е ли предсшественик на тарбозавърът?

  2. Stasz
    Stasz at .

    Тарбозавърът е вид тиранозавър с дъжина 12 метра и живял в постинята Гоби Монголиа.

Post Comment