Хронология

НА ЕРАТА НА ДИНОЗАВРИТЕ

Мезозойска ера обхваща времето от преди 248 млн. г. до 65 млн. г.. Мезозойската ера се разделя на три периода: триас, юра и креда.

Триас е периодът от 248 млн. до 213 млн. Пангея започва да се разпада. Образуват се морски, лагунни и континентални утайки и на отделни места вулканични депозити. Формират се кафяви въглища, нефт, боксити, железни и медни руди. Климатът е еднакъв на цялата планета. Към края настъпва засушаване, образуват се пустини във вътрешните части на континентите. Много морета пресъхват, останалите повишават солеността си. Настъпва триаското масово измиране. Появяват се бозайниците. Бурно се развиват насекомите и влечугите.

Етажи:

Късен/Горен
Рет преди 203.6 ± 1.5 – 199.6 ± 0.6 млн.г
Нор преди 216.5 ± 2.0 – 203.6 ± 1.5 млн.г
Карн преди 228.0 ± 2.0 – 216.5 ± 2.0 млн.г
Среден
Ладин преди 237.0 ± 2.0 – 228.0 ± 2.0 млн.г
Анис преди 245.0 ± 1.5 – 237.0 ± 2.0 млн.г
Ранен
Аленек преди 249.7 ± 0.7 – 245.0 ± 1.5 млн.г
Инду преди 251.0 ± 0.4 – 249.7 ± 0.7 млн.г

Юра обхваща периода от 213 млн. г. до 144 млн. г. Свръхконтинентът Пангея се разпада. На юг от екватора съществува обширния континент Гондвана, който по-късно също се разпада и формира сегашните Австралия, Африка и Южна Америка. В началото и в края на периода се проявяват силни нагъвателни движения. Формират се основно черни въглища и железни руди. Климатът става топъл и влажен, образуват се обширни блатисти местности и езера. Появяват се първите птици.

Етажи:

Късна/Горна
Титон преди 150.8 ± 4.0 – 145.5 ± 4.0 млн.г
Кимеридж преди 155.7 ± 4.0 – 150.8 ± 4.0 млн.г
Оксфорд преди161.2 ± 4.0 – 155.7 ± 4.0 млн.г
Средна
Калов преди 164.7 ± 4.0 – 161.2 ± 4.0 млн.г
Бат преди 167.7 ± 3.5 – 164.7 ± 4.0 млн.г
Байос преди 171.6 ± 3.0 – 167.7 ± 3.5 млн.г
Аален преди 175.6 ± 2.0 – 171.6 ± 3.0 млн.г
Ранна /Долна
Тоарс преди 183.0 ± 1.5 – 175.6 ± 2.0 млн.г
Плийнсбах преди 189.6 ± 1.5 – 183.0 ± 1.5 млн.г
Синемур преди 196.5 ± 1.0 – 189.6 ± 1.5 млн.г
Хетанж преди 199.6 ± 0.6 – 196.5 ± 1.0 млн.г

Креда е периодът от 144 млн. г. до 65 млн. г. Продължава разделението на континентите. Южна Америка и Африка се отделят една от друга от Атлантическия океан. Африка, Индия и Австралия се раздалечават, а на юг от екватора се формират островните групи. Голяма част от територията на сегашна Европа е на дъното на Тетиския окен. Образуват се различни седиментни, вулканични и интрузивни скали. Към края на периода започва алпийското планинообразуване (Алпите и Карпатите). Формират се железни и манганови руди, както и черни въглища. В каталога се срещат популярните ранна, средна и късна креда, но те не са терминологично правилни.
Етажи:

Горна
Мастрихт преди 70,6 ± 0,6 – 65,5 ± 0,3 млн.г.
Кампан преди 83,5 ± 0,7 – 70,6 ± 0,6 млн.г.
Сантон
преди 85,8 ± 0,7 – 83,5 ± 0,7 млн.г.
Кониас
преди 89,3 ± 1,0 – 85,8 ± 0,7 млн.г.
Турон преди 93,5 ± 0,8 – 89,3 ± 1,0 млн.г.
Ценоман преди 99,6 ± 0,9 – 93,5 ± 0,8 млн.г.
Долна
Алб преди 112,0 ± 1,0 – 99,6 ± 0,9 млн.г.
Алт преди 125,0 ± 1,0 – 112,0 ± 1,0 млн.г.
Барем преди 130,0 ± 1,5 – 125,0 ± 1,0 млн.г.
Хотрив преди 136,4 ± 2,0 – 130,0 ± 1,5 млн.г.
Валанджин преди 140,2 ± 3,0 – 136,4 ± 2,0 млн.г.
Бериас преди 145,5 ± 4,0 – 140,2 ± 3,0 млн.г.

———————————

автор: Galeto