Еволюция

Първите динозаври с големина на пиле се появяват през Триаския период, преди около 210 мил. години, като разклонение на текадонтите. В края на този геоложки период се образуват двата най-големи клона динозаври, с главна и основна разлика в строежа на тазовия пояс. При единия клон тазът е четирилъчев, а при други я трилъчев. Първият от тях е разредът на гущеротазовите, който обединява четирикраки и двукраки представители както на тревопасни, така и на хищници. Вторият разред на птицетазовите, включва само растителноядни, двукраки и четирикраки форми. До сега са изследвани над 250 вида динозаври и постоянно се откриват нови и непознати видове.

Най-големите динозаври са от групата на полуводните гущеротазови – бронтозаваър, диплодокос, брахиозавър. Находките на брахиозаври показват, че най-често теглото на гигантите е достигало 35 – 45 тона. Откритието на американския палеонтолог Дж. Джексън обаче, разкри уникален гигант от същия род с дължина 25 метра и тегло около 80 тона. Благодарение на дългата си 12 метрова шия, този екземпляр достига височината на пететажна сграда и затова е наречен ултразавър. Въпросът е: Как се е удържала на скелета тази огромна маса? И поради съществуването на зависимост между размерите и теглото – при удвояване на ръста, теглото нараства с осем пъти и това се смята за критична точка на развитие. Това е и причината да са прекарвали по-голяма част от времето във вода, издигайки шия над водната повърхност. Потапянето във водата е облекчавало натоварването на костите и осигурявало храна – предимно водорасли и прибрежна растително

Много от динозаврите са имали наченки на главен мозък в гръбнака и главно в тазовата част, където са се съсредоточавали нервните възли, управляващи крайниците. Въпреки това мозъкът на динозаврите отговаря на развитието и при другите влечуги.

Към гущеротазовите спада и най-страшния хищник – тиранозавърът, с дължина 15м. и височина около 6 м. Той е бил двуног, със закърнели предни крайници, мощна опашка, но мозък с големина на орех. Юрският и Кредният период се смятат за „златни периоди” на динозаврите. Най-широко развитие имат птицетазовите индивиди, който са разнообразни по размер и форма. Сред тях се откроява стегозавърът – 6 м дълъг, 3 – 4 м висок, четирикрак, с по-силни задни крайници и опашка,  украсена с остри шипове.

В опреден период динозаврите са бродили навсякъде по Земята и бележат връх в еволюцията на гръбначните, въпреки измирането им в края на Мезозойската ера. p>

 

———————————–

автор: Пламена Иванова за Синя планета
редакция:
Dino Admin