По-по-най

НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ЗАВРОПОДИ

Сеизмозавър – 40 метра дължина, тегло – ок. 30 тона
Аржентинозавър – 33 метра дължина, тегло – 90 тона

НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ХИЩНИЦИ

Гиганотозавър  – до 13 метра дължина
Спинозавър, – 12 до 15 метра дължина


НАЙ-ВИСОКИЯТ

Брахиозавър – 13 метра височина от 26 метра дължина


НАЙ-МАЛКИТЕ

Микрораптор – 80 см дължина


НАЙ-БЪРЗИЯТ

Галимим – над 70 км/час (орнитозавър)


НАЙ-УМНИЯТ според EQ

(съотношението между тежестта на мозъка и тежестта на тялото.)

Троодон (терапод)


НАЙ-ДРЕВНИТЕ

Еораптор -  на 228 милиона години


НАЙ-ГОЛЕМИ НОКТИ

Дайнохейр – 20-30 см.


НАЙ-ГОЛЯМАТА ГЛАВА

Пахикефалозавър -  65 см дълга и 25 см дебала при дължина на тялото 8 метра.


НАЙ-МНОГО ЗЪБИ

Маиазавър и Паразавролоф – около 960 зъба


НАЙ-ДЪЛГОЛЕТНИТЕ

Проторазред Зевроподи – 100 години.


НАЙ-ДЪЛГИЯТ ВРАТ

Маменхизавър – до 14 метра дължина.


НАЙ-ДЪЛГАТА ОПАШКА

Диплодок – около 13 метра дължина.


НАЙ-ГОЛЯМОТО ЯЙЦЕ

Проторазред Зевроподи – дължина 30 см и ширина 25 см, открито е във Франция

———————–

автор: http://www.mkcross.com/g6/3.htm

редакция, съкращения и поправки: Dino Admin